Hotline: +49 (0)40 - 713 77 40

ProteC CaPtoP® EP 620

Zatyczki okrągłę


CaPtoP® EP 620

Zatyczki okrągłę


CAPTOP® - Najlepsza cena na rynku

Żeberka zapewniają prosty montaż i dokładne dopasowanie nawet przy dużych odchyleniach w ramach tolerancji produkcyjnej.

Kolor: czarny
Materiał: czysty gatunkowo LLD-PE nadający się do recyklingu.

PROTEC CAPTOP EP 620
D / E W A B H T Nr referencyjny Zakładka
  10.0 1.0     2.8     9.2 10.1 3.5 GL   10 x 1.0 - 2.0
  12.0 1.0     4.7   10.9 11.5 3.3 GL   12 x 1.0 - 2.0
  13.0 1.0     5.6   12.2 11.5 3.7 GL   13 x 1.0 - 2.0
  14.0 1.0     6.2   13.0 11.5 5.0 GL   14 x 1.0 - 2.0
  15.0 0.8     7.2   14.3 11.5 4.4 GL   15 x 0.8 - 2.0
  15.7 0.8     9.7   14.5 11.5 4.3 GL   16 x 0.8 - 2.0
  18.0 0.8   12.5   17.1 11.5 4.4 GL   18 x 0.8 - 2.0
  20.0 1.0   13.0   19.0 11.5 5.0 GL   20 x 1.0 - 2.0
  22.0 1.0   15.0   21.2 11.5 4.8 GL   22 x 1.0 - 2.0
  22.0 2.5   12.0   19.3 11.5 5.0 GL   22 x 2.5 - 3.0
  23.0 1.0   17.0   21.5 11.5 5.0 GL   23 x 1.0 - 2.0
  25.0 1.0   17.6   24.0 11.5 5.0 GL   25 x 1.0 - 2.0
  25.0 2.5   17.0   21.9 11.5 5.0 GL   25 x 2.5 - 3.5
  26.0 1.0   18.0   24.5 11.5 5.0 GL   26 x 1.0 - 2.0
  27.0 1.0   20.0   26.9 11.5 4.8 GL   27 x 1.0 - 2.0
  28.0 1.0   20.0   27.0 11.2 5.0 GL   28 x 1.0 - 2.0
  30.0 1.0   23.0   28.7 11.5 4.8 GL   30 x 1.0 - 2.0
  32.0 1.0   25.0   30.9 11.5 4.8 GL   32 x 1.0 - 2.0
  34.0 1.0   26.8   32.5 11.5 4.8 GL   34 x 1.0 - 3.0
  34.0 3.0   26.0   28.4 11.5 5.0 GL   34 x 3.0 - 3.5
  34.0 3.5   22.0   28.7 11.8 4.8 GL   34 x 3.5 - 4.0
  35.0 1.0   28.0   33.8 11.5 5.0 GL   35 x 1.0 - 2.5
  36.0 1.0   28.1   34.9 11.5 4.8 GL   36 x 1.0 - 2.0
  38.0 1.0   31.0   36.0 11.8 4.8 GL   38 x 1.0 - 2.0
  40.0 1.0   32.9   39.3 11.8 4.8 GL   40 x 1.0 - 2.0
  40.0 1.0   31.4   38.6 11.5 5.0 GL   40 x 1.0 - 3.0
  42.0 1.0   35.5   41.2 11.5 4.9 GL   42 x 1.0 - 2.0
  42.0 2.5   33.0   39.3 11.5 5.0 GL   42 x 2.5 - 3.5
  45.0 1.0   37.3   43.2 11.5 5.0 GL   45 x 1.0 - 2.0
  46.0 1.0   36.0   43.7 11.5 5.0 GL   46 x 1.0 - 2.0
  48.0 1.0   40.0   46.0 14.5 5.0 GL   48 x 1.0 - 2.5
  48.0 3.0   39.0   44.2 14.1 5.0 GL   48 x 3.0 - 4.0
  50.0 1.0   43.0   49.3 11.5 4.7 GL   50 x 1.0 - 2.0
  55.0 1.0   47.0   53.7 13.5 5.0 GL   55 x 1.0 - 2.0
  60.0 1.5   48.0   57.8 17.0 4.0 GL   60 x 1.5 - 3.0
  60.0 3.0   51.0   55.6 21.4 5.2 GL   60 x 3.0 - 4.0
  70.0 2.0   59.0   67.0 21.0 5.0 GL   70 x 2.0 - 4.5
  76.0 1.5   69.0   73.8 21.5 5.0 GL   76 x 1.5 - 2.5
  76.0 3.0   66.0   71.6 21.5 5.0 GL   76 x 3.0 - 4.0
  90.0 2.5   79.0   86.5 20.0 5.0 GL   90 x 2.5 - 5.0
102.0 2.0   92.0   98.7 20.0 5.0 GL 102 x 2.0 - 4.0
120.0 2.0 106.0 116.5 28.0 5.5 GL 120 x 2.0 - 4.0
D / E W A B H T Nr referencyjny
  10.0 1.0 - 2.0     2.8     9.2 10.1 3.5 GL   10 x 1.0 - 2.0
  12.0 1.0 - 2.0     4.7   10.9 11.5 3.3 GL   12 x 1.0 - 2.0
  13.0 1.0 - 2.0     5.6   12.2 11.5 3.7 GL   13 x 1.0 - 2.0
  14.0 1.0 - 2.0     6.2   13.0 11.5 5.0 GL   14 x 1.0 - 2.0
  15.0 0.8 - 2.0     7.2   14.3 11.5 4.4 GL   15 x 0.8 - 2.0
  15.7 0.8 - 2.0     9.7   14.5 11.5 4.3 GL   16 x 0.8 - 2.0
  18.0 0.8 - 2.0   12.5   17.1 11.5 4.4 GL   18 x 0.8 - 2.0
  20.0 1.0 - 2.0   13.0   19.0 11.5 5.0 GL   20 x 1.0 - 2.0
  22.0 1.0 - 2.0   15.0   21.2 11.5 4.8 GL   22 x 1.0 - 2.0
  22.0 2.5 - 3.0   12.0   19.3 11.5 5.0 GL   22 x 2.5 - 3.0
  23.0 1.0 - 2.0   17.0   21.5 11.5 5.0 GL   23 x 1.0 - 2.0
  25.0 1.0 - 2.0   17.6   24.0 11.5 5.0 GL   25 x 1.0 - 2.0
  25.0 2.5 - 3.5   17.0   21.9 11.5 5.0 GL   25 x 2.5 - 3.5
  26.0 1.0 - 2.0   18.0   24.5 11.5 5.0 GL   26 x 1.0 - 2.0
  27.0 1.0 - 2.0   20.0   26.9 11.5 4.8 GL   27 x 1.0 - 2.0
  28.0 1.0 - 2.0   20.0   27.0 11.2 5.0 GL   28 x 1.0 - 2.0
  30.0 1.0 - 2.0   23.0   28.7 11.5 4.8 GL   30 x 1.0 - 2.0
  32.0 1.0 - 2.0   25.0   30.9 11.5 4.8 GL   32 x 1.0 - 2.0
  34.0 1.0 - 3.0   26.8   32.5 11.5 4.8 GL   34 x 1.0 - 3.0
  34.0 3.0 - 3.5   26.0   28.4 11.5 5.0 GL   34 x 3.0 - 3.5
  34.0 3.5 - 4.0   22.0   28.7 11.8 4.8 GL   34 x 3.5 - 4.0
  35.0 1.0 - 2.5   28.0   33.8 11.5 5.0 GL   35 x 1.0 - 2.5
  36.0 1.0 - 2.0   28.1   34.9 11.5 4.8 GL   36 x 1.0 - 2.0
  38.0 1.0 - 2.0   31.0   36.0 11.8 4.8 GL   38 x 1.0 - 2.0
  40.0 1.0 - 2.0   32.9   39.3 11.8 4.8 GL   40 x 1.0 - 2.0
  40.0 1.0 - 3.0   31.4   38.6 11.5 5.0 GL   40 x 1.0 - 3.0
  42.0 1.0 - 2.0   35.5   41.2 11.5 4.9 GL   42 x 1.0 - 2.0
  42.0 2.5 - 3.5   33.0   39.3 11.5 5.0 GL   42 x 2.5 - 3.5
  45.0 1.0 - 2.0   37.3   43.2 11.5 5.0 GL   45 x 1.0 - 2.0
  46.0 1.0 - 2.0   36.0   43.7 11.5 5.0 GL   46 x 1.0 - 2.0
  48.0 1.0 - 2.5   40.0   46.0 14.5 5.0 GL   48 x 1.0 - 2.5
  48.0 3.0 - 4.0   39.0   44.2 14.1 5.0 GL   48 x 3.0 - 4.0
  50.0 1.0 - 2.0   43.0   49.3 11.5 4.7 GL   50 x 1.0 - 2.0
  55.0 1.0 - 2.0   47.0   53.7 13.5 5.0 GL   55 x 1.0 - 2.0
  60.0 1.5 - 3.0   48.0   57.8 17.0 4.0 GL   60 x 1.5 - 3.0
  60.0 3.0 - 4.0   51.0   55.6 21.4 5.2 GL   60 x 3.0 - 4.0
  70.0 2.0 - 4.5   59.0   67.0 21.0 5.0 GL   70 x 2.0 - 4.5
  76.0 1.5 - 2.5   69.0   73.8 21.5 5.0 GL   76 x 1.5 - 2.5
  76.0 3.0 - 4.0   66.0   71.6 21.5 5.0 GL   76 x 3.0 - 4.0
  90.0 2.5 - 5.0   79.0   86.5 20.0 5.0 GL   90 x 2.5 - 5.0
102.0 2.0 - 4.0   92.0   98.7 20.0 5.0 GL 102 x 2.0 - 4.0
120.0 2.0 - 4.0 106.0 116.5 28.0 5.5 GL 120 x 2.0 - 4.0
Wymiar zewnętrzny D / E
10.0

Grubość ścianki W
1.0 - 2.0

A
2.8

B
9.2

H
10.1

T
3.5

Nr referencyjny GL 10 x 1.0 - 2.0

Wymiar zewnętrzny D / E
12.0

Grubość ścianki W
1.0 - 2.0

A
4.7

B
10.9

H
11.5

T
3.3

Nr referencyjny GL 12 x 1.0 - 2.0

Wymiar zewnętrzny D / E
13.0

Grubość ścianki W
1.0 - 2.0

A
5.6

B
12.2

H
11.5

T
3.7

Nr referencyjny GL 13 x 1.0 - 2.0

Wymiar zewnętrzny D / E
14.0

Grubość ścianki W
1.0 - 2.0

A
6.2

B
13.0

H
11.5

T
5.0

Nr referencyjny GL 14 x 1.0 - 2.0

Wymiar zewnętrzny D / E
15.0

Grubość ścianki W
0.8 - 2.0

A
7.2

B
14.3

H
11.5

T
4.4

Nr referencyjny GL 15 x 0.8 - 2.0

Wymiar zewnętrzny D / E
15.7

Grubość ścianki W
0.8 - 2.0

A
9.7

B
14.5

H
11.5

T
4.3

Nr referencyjny GL 16 x 0.8 - 2.0

Wymiar zewnętrzny D / E
18.0

Grubość ścianki W
0.8 - 2.0

A
12.5

B
17.1

H
11.5

T
4.4

Nr referencyjny GL 18 x 0.8 - 2.0

Wymiar zewnętrzny D / E
20.0

Grubość ścianki W
1.0 - 2.0

A
13.0

B
19.0

H
11.5

T
5.0

Nr referencyjny GL 20 x 1.0 - 2.0

Wymiar zewnętrzny D / E
22.0

Grubość ścianki W
1.0 - 2.0

A
15.0

B
21.2

H
11.5

T
4.8

Nr referencyjny GL 22 x 1.0 - 2.0

Wymiar zewnętrzny D / E
22.0

Grubość ścianki W
2.5 - 3.0

A
12.0

B
19.3

H
11.5

T
5.0

Nr referencyjny GL 22 x 2.5 - 3.0

Wymiar zewnętrzny D / E
23.0

Grubość ścianki W
1.0 - 2.0

A
17.0

B
21.5

H
11.5

T
5.0

Nr referencyjny GL 23 x 1.0 - 2.0

Wymiar zewnętrzny D / E
25.0

Grubość ścianki W
1.0 - 2.0

A
17.6

B
24.0

H
11.5

T
5.0

Nr referencyjny GL 25 x 1.0 - 2.0

Wymiar zewnętrzny D / E
25.0

Grubość ścianki W
2.5 - 3.5

A
17.0

B
21.9

H
11.5

T
5.0

Nr referencyjny GL 25 x 2.5 - 3.5

Wymiar zewnętrzny D / E
26.0

Grubość ścianki W
1.0 - 2.0

A
18.0

B
24.5

H
11.5

T
5.0

Nr referencyjny GL 26 x 1.0 - 2.0

Wymiar zewnętrzny D / E
27.0

Grubość ścianki W
1.0 - 2.0

A
20.0

B
26.9

H
11.5

T
4.8

Nr referencyjny GL 27 x 1.0 - 2.0

Wymiar zewnętrzny D / E
28.0

Grubość ścianki W
1.0 - 2.0

A
20.0

B
27.0

H
11.2

T
5.0

Nr referencyjny GL 28 x 1.0 - 2.0

Wymiar zewnętrzny D / E
30.0

Grubość ścianki W
1.0 - 2.0

A
23.0

B
28.7

H
11.5

T
4.8

Nr referencyjny GL 30 x 1.0 - 2.0

Wymiar zewnętrzny D / E
32.0

Grubość ścianki W
1.0 - 2.0

A
25.0

B
30.9

H
11.5

T
4.8

Nr referencyjny GL 32 x 1.0 - 2.0

Wymiar zewnętrzny D / E
34.0

Grubość ścianki W
1.0 - 3.0

A
26.8

B
32.5

H
11.5

T
4.8

Nr referencyjny GL 34 x 1.0 - 3.0

Wymiar zewnętrzny D / E
34.0

Grubość ścianki W
3.0 - 3.5

A
26.0

B
28.4

H
11.5

T
5.0

Nr referencyjny GL 34 x 3.0 - 3.5

Wymiar zewnętrzny D / E
34.0

Grubość ścianki W
3.5 - 4.0

A
22.0

B
28.7

H
11.8

T
4.8

Nr referencyjny GL 34 x 3.5 - 4.0

Wymiar zewnętrzny D / E
35.0

Grubość ścianki W
1.0 - 2.5

A
28.0

B
33.8

H
11.5

T
5.0

Nr referencyjny GL 35 x 1.0 - 2.5

Wymiar zewnętrzny D / E
36.0

Grubość ścianki W
1.0 - 2.0

A
28.1

B
34.9

H
11.5

T
4.8

Nr referencyjny GL 36 x 1.0 - 2.0

Wymiar zewnętrzny D / E
38.0

Grubość ścianki W
1.0 - 2.0

A
31.0

B
36.0

H
11.8

T
4.8

Nr referencyjny GL 38 x 1.0 - 2.0

Wymiar zewnętrzny D / E
40.0

Grubość ścianki W
1.0 - 2.0

A
32.9

B
39.3

H
11.8

T
4.8

Nr referencyjny GL 40 x 1.0 - 2.0

Wymiar zewnętrzny D / E
40.0

Grubość ścianki W
1.0 - 3.0

A
31.4

B
38.6

H
11.5

T
5.0

Nr referencyjny GL 40 x 1.0 - 3.0

Wymiar zewnętrzny D / E
42.0

Grubość ścianki W
1.0 - 2.0

A
35.5

B
41.2

H
11.5

T
4.9

Nr referencyjny GL 42 x 1.0 - 2.0

Wymiar zewnętrzny D / E
42.0

Grubość ścianki W
2.5 - 3.5

A
33.0

B
39.3

H
11.5

T
5.0

Nr referencyjny GL 42 x 2.5 - 3.5

Wymiar zewnętrzny D / E
45.0

Grubość ścianki W
1.0 - 2.0

A
37.3

B
43.2

H
11.5

T
5.0

Nr referencyjny GL 45 x 1.0 - 2.0

Wymiar zewnętrzny D / E
46.0

Grubość ścianki W
1.0 - 2.0

A
36.0

B
43.7

H
11.5

T
5.0

Nr referencyjny GL 46 x 1.0 - 2.0

Wymiar zewnętrzny D / E
48.0

Grubość ścianki W
1.0 - 2.5

A
40.0

B
46.0

H
14.5

T
5.0

Nr referencyjny GL 48 x 1.0 - 2.5

Wymiar zewnętrzny D / E
48.0

Grubość ścianki W
3.0 - 4.0

A
39.0

B
44.2

H
14.1

T
5.0

Nr referencyjny GL 48 x 3.0 - 4.0

Wymiar zewnętrzny D / E
50.0

Grubość ścianki W
1.0 - 2.0

A
43.0

B
49.3

H
11.5

T
4.7

Nr referencyjny GL 50 x 1.0 - 2.0

Wymiar zewnętrzny D / E
55.0

Grubość ścianki W
1.0 - 2.0

A
47.0

B
53.7

H
13.5

T
5.0

Nr referencyjny GL 55 x 1.0 - 2.0

Wymiar zewnętrzny D / E
60.0

Grubość ścianki W
1.5 - 3.0

A
48.0

B
57.8

H
17.0

T
4.0

Nr referencyjny GL 60 x 1.5 - 3.0

Wymiar zewnętrzny D / E
60.0

Grubość ścianki W
3.0 - 4.0

A
51.0

B
55.6

H
21.4

T
5.2

Nr referencyjny GL 60 x 3.0 - 4.0

Wymiar zewnętrzny D / E
70.0

Grubość ścianki W
2.0 - 4.5

A
59.0

B
67.0

H
21.0

T
5.0

Nr referencyjny GL 70 x 2.0 - 4.5

Wymiar zewnętrzny D / E
76.0

Grubość ścianki W
1.5 - 2.5

A
69.0

B
73.8

H
21.5

T
5.0

Nr referencyjny GL 76 x 1.5 - 2.5

Wymiar zewnętrzny D / E
76.0

Grubość ścianki W
3.0 - 4.0

A
66.0

B
71.6

H
21.5

T
5.0

Nr referencyjny GL 76 x 3.0 - 4.0

Wymiar zewnętrzny D / E
90.0

Grubość ścianki W
2.5 - 5.0

A
79.0

B
86.5

H
20.0

T
5.0

Nr referencyjny GL 90 x 2.5 - 5.0

Wymiar zewnętrzny D / E
102.0

Grubość ścianki W
2.0 - 4.0

A
92.0

B
98.7

H
20.0

T
5.0

Nr referencyjny GL 102 x 2.0 - 4.0

Wymiar zewnętrzny D / E
120.0

Grubość ścianki W
2.0 - 4.0

A
106.0

B
116.5

H
28.0

T
5.5

Nr referencyjny GL 120 x 2.0 - 4.0

Produkty Protec i ich specyfikacje mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.

CAPTOP® EP 620 Spersonalizowana produkcja:
Na życzenie klienta możemy zaoferować spersonalizowane rozwiązania i przygotować dodatkowe wymiary lub inne kolory naszych standardowych serii produktów.

Dostawa:
Zamówienia, które otrzymamy przed południem, mogą zostać wysłane tego samego dnia, korzystając ze standardowej lub, w razie potrzeby, szybszej usługi.

Zapytaj o darmowe wzory i dodatkowe informacji w naszym formularzu kontaktowym. Niezwłocznie zajmiemy się Twoim zapytaniem i skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to możliwe.
Kliknij tutaj.


Więcej informacji o tym, jak chronimy Twoje dane znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Te serie Protec mogą Cię również zainteresować

CAPTOP® EP 210

Nasadki z uchwytem

CAPTOP® EP 306

Osłony kołnierzy

CAPTOP® EP 505

Nasadki nakręcane z uszczelką

CAPTOP® EP 283

Zatyczki z uchwytem

Gwarancja najwyższej jakości i certyfikaty

Międzynarodowe certyfikaty takie jak UL, CSA, BSA, DIN EN ISO 9001:2015, VDE i VDA 6.1 dowodzą, że wysoka jakość oferowanych produktów zabezpieczających jest dla nas niezwykle istotna.

Dowiedz się jako pierwszy - dołącz do naszego newslettera!

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i nadchodzącymi wydarzeniami PROTEC. Dowiedz się jako pierwszy, kiedy nowe produkty pojawią się na rynku. Otrzymuj oferty specjalne i dodatkowe informacje na swoją skrzynkę mailową! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.

Zapisz się do naszego darmowego newslettera

Identyfikacja firmy | Formularz kontaktowy | Polityka prywatności | Praca | Certyfikaty

copyright (c) 2024 PROTEC PLASTICS THE CAP COMPANY LTD