Hotline: +49 (0)40 - 713 77 40

ProteC CaPtoP® EP 285

Zatyczki ochronne


CaPtoP® EP 285

Zatyczki ochronne


CAPTOP® - Najlepsza cena na rynku

Uniwersalne rozwiązanie łączy funkcje korka i zaślepki zamykającej. Szeroki kołnierz zapewnia bardzo prosty montaż i demontaż.

Kolor: żółty
Materiał: czysty gatunkowo LLD-PE nadający się do recyklingu.

PROTEC CAPTOP EP 285
d1 d2 d3 d4 D H Nr referencyjny Zakładka
  4.4   6.3   4.6   2.7 22.0 11.0 EP 285 - B   1
  6.0   7.9   6.1   4.25 22.8 10.7 EP 285 - B   2
  7.6   9.5   7.8   5.9 25.0 11.0 EP 285 - B   3
  8.4 10.25   8.55   6.8 26.0 11.0 EP 285 - B   4
  9.2 11.0   9.25   7.5 26.0 11.0 EP 285 - B   5
  9.9 11.75 10.0   8.3 27.0 11.0 EP 285 - B   6
10.6 12.4 10.6   8.8 28.0 10.7 EP 285 - B   7
11.3 13.22 11.8   9.83 29.0 11.0 EP 285 - B   8
12.0 14.2 12.45 10.4 30.0 13.0 EP 285 - B   9
12.5 14.6 13.3 11.2 30.0 13.0 EP 285 - B 10
13.8 15.9 14.1 12.0 31.0 13.0 EP 285 - B 11
14.0 16.35 14.5 12.2 31.0 12.7 EP 285 - B 12
15.0 17.2 15.5 13.5 32.8 14.1 EP 285 - B 13
16.5 18.8 17.1 14.8 34.0 14.0 EP 285 - B 14
17.4 19.55 17.8 15.6 34.0 14.0 EP 285 - B 15
17.7 20.3 18.6 16.0 36.0 16.0 EP 285 - B 16
18.6 21.15 19.45 16.9 37.0 15.6 EP 285 - B 17
19.0 21.7 19.8 17.4 36.9 16.3 EP 285 - B 18
20.8 23.5 21.8 18.0 39.0 17.0 EP 285 - B 19
21.2 24.0 22.1 19.3 40.0 17.0 EP 285 - B 20
22.3 25.2 23.4 20.4 41.0 17.0 EP 285 - B 21
23.7 27.0 25.2 21.8 42.0 18.5 EP 285 - B 22
25.0 28.3 26.4 23.0 44.0 19.5 EP 285 - B 23
26.0 29.5 27.7 24.3 45.0 20.2 EP 285 - B 24 NEU/NEW
28.3 31.3 29.7 26.4 47.0 20.0 EP 285 - B 25
29.8 32.85 30.6 28.1 49.0 20.0 EP 285 - B 26
32.0 35.5 33.6 29.8 50.0 22.0 EP 285 - B 27
33.8 37.82 36.0 31.94 52.0 23.0 EP 285 - B 28
36.39 40.23 38.4 34.52 54.0 22.0 EP 285 - B 29
39.24 43.1 41.3 37.24 60.0 23.0 EP 285 - B 31
41.3 44.8 43.0 39.5 70.0 20.0 EP 285 - B 32
44.4 47.9 46.1 42.6 64.0 20.0 EP 285 - B 33
45.2 49.6 48.0 43.6 66.0 27.0 EP 285 - B 34 NEU/NEW
46.6 51.2 49.6 45.0 68.0 26.0 EP 285 - B 35 NEU/NEW
54.0 59.3 57.7 52.4 76.0 26.0 EP 285 - B 37 NEU/NEW
58.4 62.8 61.1 56.7 80.0 26.0 EP 280 - B 39
60.8 66.05 64.42 59.17 85.0 30.0 EP 285 - B 40
d1 d2 d3 d4 D H Nr referencyjny
  4.4   6.3   4.6   2.7 22.0 11.0 EP 285 - B   1
  6.0   7.9   6.1   4.25 22.8 10.7 EP 285 - B   2
  7.6   9.5   7.8   5.9 25.0 11.0 EP 285 - B   3
  8.4 10.25   8.55   6.8 26.0 11.0 EP 285 - B   4
  9.2 11.0   9.25   7.5 26.0 11.0 EP 285 - B   5
  9.9 11.75 10.0   8.3 27.0 11.0 EP 285 - B   6
10.6 12.4 10.6   8.8 28.0 10.7 EP 285 - B   7
11.3 13.22 11.8   9.83 29.0 11.0 EP 285 - B   8
12.0 14.2 12.45 10.4 30.0 13.0 EP 285 - B   9
12.5 14.6 13.3 11.2 30.0 13.0 EP 285 - B 10
13.8 15.9 14.1 12.0 31.0 13.0 EP 285 - B 11
14.0 16.35 14.5 12.2 31.0 12.7 EP 285 - B 12
15.0 17.2 15.5 13.5 32.8 14.1 EP 285 - B 13
16.5 18.8 17.1 14.8 34.0 14.0 EP 285 - B 14
17.4 19.55 17.8 15.6 34.0 14.0 EP 285 - B 15
17.7 20.3 18.6 16.0 36.0 16.0 EP 285 - B 16
18.6 21.15 19.45 16.9 37.0 15.6 EP 285 - B 17
19.0 21.7 19.8 17.4 36.9 16.3 EP 285 - B 18
20.8 23.5 21.8 18.0 39.0 17.0 EP 285 - B 19
21.2 24.0 22.1 19.3 40.0 17.0 EP 285 - B 20
22.3 25.2 23.4 20.4 41.0 17.0 EP 285 - B 21
23.7 27.0 25.2 21.8 42.0 18.5 EP 285 - B 22
25.0 28.3 26.4 23.0 44.0 19.5 EP 285 - B 23
26.0 29.5 27.7 24.3 45.0 20.2 EP 285 - B 24 NEU/NEW
28.3 31.3 29.7 26.4 47.0 20.0 EP 285 - B 25
29.8 32.85 30.6 28.1 49.0 20.0 EP 285 - B 26
32.0 35.5 33.6 29.8 50.0 22.0 EP 285 - B 27
33.8 37.82 36.0 31.94 52.0 23.0 EP 285 - B 28
36.39 40.23 38.4 34.52 54.0 22.0 EP 285 - B 29
39.24 43.1 41.3 37.24 60.0 23.0 EP 285 - B 31
41.3 44.8 43.0 39.5 70.0 20.0 EP 285 - B 32
44.4 47.9 46.1 42.6 64.0 20.0 EP 285 - B 33
45.2 49.6 48.0 43.6 66.0 27.0 EP 285 - B 34 NEU/NEW
46.6 51.2 49.6 45.0 68.0 26.0 EP 285 - B 35 NEU/NEW
54.0 59.3 57.7 52.4 76.0 26.0 EP 285 - B 37 NEU/NEW
58.4 62.8 61.1 56.7 80.0 26.0 EP 280 - B 39
60.8 66.05 64.42 59.17 85.0 30.0 EP 285 - B 40
Wymiary d1
  4.4

Wymiary d2
  6.3

Wymiary d3
  4.6

Wymiary d4
  2.7

Wymiary D
22.0

Wymiary H
11.0

Nr referencyjny
EP 285 - B   1

Wymiary d1
  6.0

Wymiary d2
  7.9

Wymiary d3
  6.1

Wymiary d4
  4.25

Wymiary D
22.8

Wymiary H
10.7

Nr referencyjny
EP 285 - B   2

Wymiary d1
  7.6

Wymiary d2
  9.5

Wymiary d3
  7.8

Wymiary d4
  5.9

Wymiary D
25.0

Wymiary H
11.0

Nr referencyjny
EP 285 - B   3

Wymiary d1
  8.4

Wymiary d2
10.25

Wymiary d3
  8.55

Wymiary d4
  6.8

Wymiary D
26.0

Wymiary H
11.0

Nr referencyjny
EP 285 - B   4

Wymiary d1
  9.2

Wymiary d2
11.0

Wymiary d3
  9.25

Wymiary d4
  7.5

Wymiary D
26.0

Wymiary H
11.0

Nr referencyjny
EP 285 - B   5

Wymiary d1
  9.9

Wymiary d2
11.75

Wymiary d3
10.0

Wymiary d4
  8.3

Wymiary D
27.0

Wymiary H
11.0

Nr referencyjny
EP 285 - B   6

Wymiary d1
10.6

Wymiary d2
12.4

Wymiary d3
10.6

Wymiary d4
  8.8

Wymiary D
28.0

Wymiary H
10.7

Nr referencyjny
EP 285 - B   7

Wymiary d1
11.3

Wymiary d2
13.22

Wymiary d3
11.8

Wymiary d4
  9.83

Wymiary D
29.0

Wymiary H
11.0

Nr referencyjny
EP 285 - B   8

Wymiary d1
12.0

Wymiary d2
14.2

Wymiary d3
12.45

Wymiary d4
10.4

Wymiary D
30.0

Wymiary H
13.0

Nr referencyjny
EP 285 - B   9

Wymiary d1
12.5

Wymiary d2
14.6

Wymiary d3
13.3

Wymiary d4
11.2

Wymiary D
30.0

Wymiary H
13.0

Nr referencyjny
EP 285 - B 10

Wymiary d1
13.8

Wymiary d2
15.9

Wymiary d3
14.1

Wymiary d4
12.0

Wymiary D
31.0

Wymiary H
13.0

Nr referencyjny
EP 285 - B 11

Wymiary d1
14.0

Wymiary d2
16.35

Wymiary d3
14.5

Wymiary d4
12.2

Wymiary D
31.0

Wymiary H
12.7

Nr referencyjny
EP 285 - B 12

Wymiary d1
15.0

Wymiary d2
17.2

Wymiary d3
15.5

Wymiary d4
13.5

Wymiary D
32.8

Wymiary H
14.1

Nr referencyjny
EP 285 - B 13

Wymiary d1
16.5

Wymiary d2
18.8

Wymiary d3
17.1

Wymiary d4
14.8

Wymiary D
34.0

Wymiary H
14.0

Nr referencyjny
EP 285 - B 14

Wymiary d1
17.4

Wymiary d2
19.55

Wymiary d3
17.8

Wymiary d4
15.6

Wymiary D
34.0

Wymiary H
14.0

Nr referencyjny
EP 285 - B 15

Wymiary d1
17.7

Wymiary d2
20.3

Wymiary d3
18.6

Wymiary d4
16.0

Wymiary D
36.0

Wymiary H
16.0

Nr referencyjny
EP 285 - B 16

Wymiary d1
18.6

Wymiary d2
21.15

Wymiary d3
19.45

Wymiary d4
16.9

Wymiary D
37.0

Wymiary H
15.6

Nr referencyjny
EP 285 - B 17

Wymiary d1
19.0

Wymiary d2
21.7

Wymiary d3
19.8

Wymiary d4
17.4

Wymiary D
36.9

Wymiary H
16.3

Nr referencyjny
EP 285 - B 18

Wymiary d1
20.8

Wymiary d2
23.5

Wymiary d3
21.8

Wymiary d4
18.0

Wymiary D
39.0

Wymiary H
17.0

Nr referencyjny
EP 285 - B 19

Wymiary d1
21.2

Wymiary d2
24.0

Wymiary d3
22.1

Wymiary d4
19.3

Wymiary D
40.0

Wymiary H
17.0

Nr referencyjny
EP 285 - B 20

Wymiary d1
22.3

Wymiary d2
25.2

Wymiary d3
23.4

Wymiary d4
20.4

Wymiary D
41.0

Wymiary H
17.0

Nr referencyjny
EP 285 - B 21

Wymiary d1
23.7

Wymiary d2
27.0

Wymiary d3
25.2

Wymiary d4
21.8

Wymiary D
42.0

Wymiary H
18.5

Nr referencyjny
EP 285 - B 22

Wymiary d1
25.0

Wymiary d2
28.3

Wymiary d3
26.4

Wymiary d4
23.0

Wymiary D
44.0

Wymiary H
19.5

Nr referencyjny
EP 285 - B 23

Wymiary d1
26.0

Wymiary d2
29.5

Wymiary d3
27.7

Wymiary d4
24.3

Wymiary D
45.0

Wymiary H
20.2

Nr referencyjny
EP 285 - B 24 NEU/NEW

Wymiary d1
28.3

Wymiary d2
31.3

Wymiary d3
29.7

Wymiary d4
26.4

Wymiary D
47.0

Wymiary H
20.0

Nr referencyjny
EP 285 - B 25

Wymiary d1
29.8

Wymiary d2
32.85

Wymiary d3
30.6

Wymiary d4
28.1

Wymiary D
49.0

Wymiary H
20.0

Nr referencyjny
EP 285 - B 26

Wymiary d1
32.0

Wymiary d2
35.5

Wymiary d3
33.6

Wymiary d4
29.8

Wymiary D
50.0

Wymiary H
22.0

Nr referencyjny
EP 285 - B 27

Wymiary d1
33.8

Wymiary d2
37.82

Wymiary d3
36.0

Wymiary d4
31.94

Wymiary D
52.0

Wymiary H
23.0

Nr referencyjny
EP 285 - B 28

Wymiary d1
36.39

Wymiary d2
40.23

Wymiary d3
38.4

Wymiary d4
34.52

Wymiary D
54.0

Wymiary H
22.0

Nr referencyjny
EP 285 - B 29

Wymiary d1
39.24

Wymiary d2
43.1

Wymiary d3
41.3

Wymiary d4
37.24

Wymiary D
60.0

Wymiary H
23.0

Nr referencyjny
EP 285 - B 31

Wymiary d1
41.3

Wymiary d2
44.8

Wymiary d3
43.0

Wymiary d4
39.5

Wymiary D
70.0

Wymiary H
20.0

Nr referencyjny
EP 285 - B 32

Wymiary d1
44.4

Wymiary d2
47.9

Wymiary d3
46.1

Wymiary d4
42.6

Wymiary D
64.0

Wymiary H
20.0

Nr referencyjny
EP 285 - B 33

Wymiary d1
45.2

Wymiary d2
49.6

Wymiary d3
48.0

Wymiary d4
43.6

Wymiary D
66.0

Wymiary H
27.0

Nr referencyjny
EP 285 - B 34 NEU/NEW

Wymiary d1
46.6

Wymiary d2
51.2

Wymiary d3
49.6

Wymiary d4
45.0

Wymiary D
68.0

Wymiary H
26.0

Nr referencyjny
EP 285 - B 35 NEU/NEW

Wymiary d1
54.0

Wymiary d2
59.3

Wymiary d3
57.7

Wymiary d4
52.4

Wymiary D
76.0

Wymiary H
26.0

Nr referencyjny
EP 285 - B 37 NEU/NEW

Wymiary d1
58.4

Wymiary d2
62.8

Wymiary d3
61.1

Wymiary d4
56.7

Wymiary D
80.0

Wymiary H
26.0

Nr referencyjny
EP 280 - B 39

Wymiary d1
60.8

Wymiary d2
66.05

Wymiary d3
64.42

Wymiary d4
59.17

Wymiary D
85.0

Wymiary H
30.0

Nr referencyjny
EP 285 - B 40

Produkty Protec i ich specyfikacje mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.

CAPTOP® EP 285 Spersonalizowana produkcja:
Na życzenie klienta możemy zaoferować spersonalizowane rozwiązania i przygotować dodatkowe wymiary lub inne kolory naszych standardowych serii produktów.

Dostawa:
Zamówienia, które otrzymamy przed południem, mogą zostać wysłane tego samego dnia, korzystając ze standardowej lub, w razie potrzeby, szybszej usługi.

Zapytaj o darmowe wzory i dodatkowe informacji w naszym formularzu kontaktowym. Niezwłocznie zajmiemy się Twoim zapytaniem i skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to możliwe.
Kliknij tutaj.


Więcej informacji o tym, jak chronimy Twoje dane znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Te serie Protec mogą Cię również zainteresować

CAPTOP® EP 283

Zatyczki z uchwytem

CAPTOP® EP 250

Osłony krawędzi rur

CAPTOP® EP 207

Zatyczki silikonowe

CAPTOP® EP 300

Osłony kołnierzy

Gwarancja najwyższej jakości i certyfikaty

Międzynarodowe certyfikaty takie jak UL, CSA, BSA, DIN EN ISO 9001:2015, VDE i VDA 6.1 dowodzą, że wysoka jakość oferowanych produktów zabezpieczających jest dla nas niezwykle istotna.

Dowiedz się jako pierwszy - dołącz do naszego newslettera!

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i nadchodzącymi wydarzeniami PROTEC. Dowiedz się jako pierwszy, kiedy nowe produkty pojawią się na rynku. Otrzymuj oferty specjalne i dodatkowe informacje na swoją skrzynkę mailową! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.

Zapisz się do naszego darmowego newslettera

Identyfikacja firmy | Formularz kontaktowy | Polityka prywatności | Praca | Certyfikaty

copyright (c) 2024 PROTEC PLASTICS THE CAP COMPANY LTD