Hotline: +49 (0)40 - 713 77 40

Gwinty wewnętrzne

Gwinty wewnętrzne

Szukasz najlepszego rozwiązania dla "Gwinty wewnętrzne"

Znaleźliśmy następujące produkty spełniające Twoje oczekiwania 995 z naszej szerokiej gamy elementów do ochrony kabli

Zawęź wyszukiwanie:

Cechy


Z gwintem
Bez gwintu
Z uchwytem

Wymiary


Średnica wewnętrzna mm
ENTER
Gwint Withwortha
Gwint metryczny
Gwint PG
Gwint UNF
query("SELECT produkte.id,produkte.artikelnr,produkte.normserie,produkte.produktnummerid, normserien.gattung, normserien.serie, normserien.suchindex, normserien.titel, normserien.vtext FROM produkte LEFT JOIN normserien ON produkte.produktnummer = normserien.serie WHERE sprache='".$_SESSION['lang']."' and aktiv=1 and normserien.filter like '%,".$_POST['anwendung'].",%' ".$sql." and ( normserie = 'ep270' and trim(replace(wert8,' ','')) = 'R".$_POST['pidfilter'][0]."\"' or normserie = 'ep280' and trim(replace(wert13,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][0]."\"' or normserie = 'ep283' and trim(replace(wert11,' ','')) = 'G".$_POST['pidfilter'][0]."\"' or normserie = 'ep285' and trim(replace(wert13,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][0]."\"' or normserie = 'ep320' and trim(replace(wert8,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][0]."\"' or normserie = 'ep340' and trim(replace(wert9,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][0]."\"' or normserie = 'ep350' and trim(replace(wert15,' ','')) = 'R".$_POST['pidfilter'][0]."\"' or normserie = 'ep360' and trim(replace(wert11,' ','')) = 'R".$_POST['pidfilter'][0]."\"' or normserie = 'ep370' and trim(replace(wert6,' ','')) = 'G".$_POST['pidfilter'][0]."\"' or normserie = 'ep385' and trim(replace(wert1,' ','')) = 'G".$_POST['pidfilter'][0]."\"' or normserie = 'ep400' and trim(replace(wert1,' ','')) = 'R".$_POST['pidfilter'][0]."\"' or normserie = 'ep4000' and trim(replace(wert1,' ','')) = 'R".$_POST['pidfilter'][0]."\"' or normserie = 'ep434' and trim(replace(wert1,' ','')) = 'G".$_POST['pidfilter'][0]."\"' or normserie = 'ep435' and trim(replace(wert1,' ','')) = 'G".$_POST['pidfilter'][0]."\"' or normserie = 'ep437' and trim(replace(wert1,' ','')) = 'G".$_POST['pidfilter'][0]."\"' or normserie = 'ep439' and trim(replace(wert1,' ','')) = 'G".$_POST['pidfilter'][0]."\"' or normserie = 'ep445' and trim(replace(wert1,' ','')) = 'G".$_POST['pidfilter'][0]."\"' ) order by normserie, sortierfolge asc "); $ProdukteArray = $qPID->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); $anzahlprodukte=count($ProdukteArray); }elseif(!empty($_POST['pidfilter'][1])) # metrisch { $_POST['pidfilter'][1]=str_replace(' ','',$_POST['pidfilter'][1]); $qPID = $pdo->query("SELECT produkte.id,produkte.artikelnr,produkte.normserie,produkte.produktnummerid, normserien.gattung, normserien.serie, normserien.suchindex, normserien.titel, normserien.vtext FROM produkte LEFT JOIN normserien ON produkte.produktnummer = normserien.serie WHERE sprache='".$_SESSION['lang']."' and aktiv=1 and normserien.filter like '%,".$_POST['anwendung'].",%' ".$sql." and ( (normserie = 'ep270' and ( trim(replace(wert4,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][1]."' or trim(replace(wert5,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][1]."' or trim(replace(wert6,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][1]."' or trim(replace(wert7,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][1]."')) or (normserie = 'ep280' and ( trim(replace(wert8,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][1]."' or trim(replace(wert9,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][1]."' or trim(replace(wert10,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][1]."' or trim(replace(wert11,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][1]."' or trim(replace(wert12,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][1]."')) or (normserie = 'ep283' and ( trim(replace(wert7,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][1]."' or trim(replace(wert8,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][1]."' or trim(replace(wert9,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][1]."' or trim(replace(wert10,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][1]."' )) or (normserie = 'ep285' and ( trim(replace(wert8,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][1]."' or trim(replace(wert9,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][1]."' or trim(replace(wert10,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][1]."' or trim(replace(wert11,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][1]."' or trim(replace(wert12,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][1]."')) or (normserie = 'ep320' and ( trim(replace(wert4,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][1]."' or trim(replace(wert5,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][1]."' or trim(replace(wert6,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][1]."' or trim(replace(wert7,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][1]."')) or (normserie = 'ep340' and ( trim(replace(wert5,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][1]."' or trim(replace(wert6,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][1]."' or trim(replace(wert7,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][1]."' or trim(replace(wert8,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][1]."')) or (normserie = 'ep350' and ( trim(replace(wert6,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][1]."' or trim(replace(wert7,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][1]."' or trim(replace(wert8,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][1]."' or trim(replace(wert9,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][1]."' or trim(replace(wert10,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][1]."' or trim(replace(wert11,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][1]."' or trim(replace(wert12,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][1]."' or trim(replace(wert13,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][1]."' or trim(replace(wert14,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][1]."')) or (normserie = 'ep360' and ( trim(replace(wert6,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][1]."' or trim(replace(wert7,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][1]."' or trim(replace(wert8,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][1]."' or trim(replace(wert9,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][1]."' or trim(replace(wert10,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][1]."' )) or (normserie = 'ep370' and trim(replace(wert5,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][1]."' ) or (normserie = 'ep380' and trim(replace(wert1,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][1]."' ) or (normserie = 'ep385' and trim(replace(wert1,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][1]."' ) or (normserie = 'ep400' and trim(replace(wert1,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][1]."' ) or (normserie = 'ep4000' and trim(replace(wert1,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][1]."' ) or (normserie = 'ep434' and trim(replace(wert1,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][1]."' ) or (normserie = 'ep435' and trim(replace(wert1,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][1]."' ) or (normserie = 'ep436' and trim(replace(wert1,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][1]."' ) or (normserie = 'ep437' and trim(replace(wert1,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][1]."' ) or (normserie = 'ep438' and trim(replace(wert1,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][1]."' ) or (normserie = 'ep439' and trim(replace(wert1,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][1]."' ) or (normserie = 'ep440' and trim(replace(wert1,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][1]."' ) or (normserie = 'ep445' and trim(replace(wert1,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][1]."' ) ) order by normserie, sortierfolge asc "); $ProdukteArray = $qPID->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); $anzahlprodukte=count($ProdukteArray); }elseif(!empty($_POST['pidfilter'][2])) # Panzer { $_POST['pidfilter'][2]=str_replace(' ','',$_POST['pidfilter'][2]); $qPID = $pdo->query("SELECT produkte.id,produkte.artikelnr,produkte.normserie,produkte.produktnummerid, normserien.gattung, normserien.serie, normserien.suchindex, normserien.titel, normserien.vtext FROM produkte LEFT JOIN normserien ON produkte.produktnummer = normserien.serie WHERE sprache='".$_SESSION['lang']."' and aktiv=1 and normserien.filter like '%,".$_POST['anwendung'].",%' ".$sql." and ( (normserie = 'ep280' and trim(replace(wert14,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][2]."' ) or (normserie = 'ep283' and trim(replace(wert12,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][2]."' ) or (normserie = 'ep285' and trim(replace(wert14,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][2]."' ) or (normserie = 'ep320' and trim(replace(wert9,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][2]."' ) or (normserie = 'ep340' and trim(replace(wert10,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][2]."' ) or (normserie = 'ep350' and trim(replace(wert16,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][2]."' ) ) order by normserie, sortierfolge asc "); $ProdukteArray = $qPID->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); $anzahlprodukte=count($ProdukteArray); }elseif(!empty($_POST['pidfilter'][3])) # UNF { $_POST['pidfilter'][3]=str_replace(' ','',$_POST['pidfilter'][3]); $qPID = $pdo->query("SELECT produkte.id,produkte.artikelnr,produkte.normserie,produkte.produktnummerid, normserien.gattung, normserien.serie, normserien.suchindex, normserien.titel, normserien.vtext FROM produkte LEFT JOIN normserien ON produkte.produktnummerid = normserien.id WHERE sprache='".$_SESSION['lang']."' and aktiv=1 and normserien.filter like '%,".$_POST['anwendung'].",%' ".$sql." and ( ( normserie = 'ep434' and ( trim(replace(wert1,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][3]."UN' or trim(replace(wert1,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][3]."UNF' ) ) or ( normserie = 'ep435' and ( trim(replace(wert1,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][3]."UN' or trim(replace(wert1,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][3]."UNF' ) ) or ( normserie = 'ep436' and ( trim(replace(wert1,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][3]."UN' or trim(replace(wert1,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][3]."UNF' ) ) or ( normserie = 'ep437' and ( trim(replace(wert1,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][3]."UN' or trim(replace(wert1,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][3]."UNF' ) ) or ( normserie = 'ep438' and ( trim(replace(wert1,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][3]."UN' or trim(replace(wert1,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][3]."UNF' ) ) or ( normserie = 'ep439' and ( trim(replace(wert1,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][3]."UN' or trim(replace(wert1,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][3]."UNF' ) ) or ( normserie = 'ep440' and ( trim(replace(wert1,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][3]."UN' or trim(replace(wert1,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][3]."UNF' ) ) or ( normserie = 'ep445' and ( trim(replace(wert1,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][3]."UN' or trim(replace(wert1,' ','')) = '".$_POST['pidfilter'][3]."UNF' ) ) ) order by normserie, sortierfolge asc "); $ProdukteArray = $qPID->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); $anzahlprodukte=count($ProdukteArray); } elseif(!empty($_POST['pidfilter'][4])) # Massangabe OK 01.03.2018 SHA { $_POST['pidfilter'][4]=str_replace(' ','',$_POST['pidfilter'][4]); $qPID = $pdo->query("SELECT produkte.id,produkte.artikelnr,produkte.normserie,produkte.produktnummerid, normserien.gattung, normserien.serie, normserien.suchindex, normserien.titel, normserien.vtext FROM produkte LEFT JOIN normserien ON produkte.produktnummer = normserien.serie WHERE sprache='".$_SESSION['lang']."' and aktiv=1 and normserien.filter like '%,".$_POST['anwendung'].",%' ".$sql." and ( ( normserie = 'ep207' and wert11+wert6+wert6 =".floatval($_POST['pidfilter'][4])." ) or ( normserie = 'ep230' and trim(replace(wert2,' ','')) < ".floatval($_POST['pidfilter'][4])." and trim(replace(wert3,' ','')) > ".floatval($_POST['pidfilter'][4])." ) or ( normserie = 'ep270' and wert1 =".floatval($_POST['pidfilter'][4])." ) or ( normserie = 'ep270tk' and trim(replace(wert1,' ','')) < ".floatval($_POST['pidfilter'][4])." and trim(replace(wert2,' ','')) > ".floatval($_POST['pidfilter'][4])." ) or ( normserie = 'ep275' and trim(replace(wert1,' ','')) < ".floatval($_POST['pidfilter'][4])." and trim(replace(wert2,' ','')) > ".floatval($_POST['pidfilter'][4])." ) or ( normserie = 'ep280' and trim(replace(wert1,' ','')) < ".floatval($_POST['pidfilter'][4])." and trim(replace(wert2,' ','')) > ".floatval($_POST['pidfilter'][4])." ) or ( normserie = 'ep283' and trim(replace(wert1,' ','')) < ".floatval($_POST['pidfilter'][4])." and trim(replace(wert2,' ','')) > ".floatval($_POST['pidfilter'][4])." ) or ( normserie = 'ep285' and trim(replace(wert1,' ','')) < ".floatval($_POST['pidfilter'][4])." and trim(replace(wert2,' ','')) > ".floatval($_POST['pidfilter'][4])." ) or ( normserie = 'ep285gl' and trim(replace(wert1,' ','')) < ".floatval($_POST['pidfilter'][4])." and trim(replace(wert2,' ','')) > ".floatval($_POST['pidfilter'][4])." ) or ( normserie = 'ep320' and wert1 =".floatval($_POST['pidfilter'][4])." ) or ( normserie = 'ep330' and trim(replace(wert2,' ','')) < ".floatval($_POST['pidfilter'][4])." and trim(replace(wert3,' ','')) > ".floatval($_POST['pidfilter'][4])." ) or ( normserie = 'ep340' and wert1 =".floatval($_POST['pidfilter'][4])." ) or ( normserie = 'ep350' and trim(replace(wert2,' ',''))+1 < ".floatval($_POST['pidfilter'][4])." and trim(replace(wert3,' ','')-1) > ".floatval($_POST['pidfilter'][4])." ) or ( normserie = 'ep360' and trim(replace(wert2,' ',''))+1 < ".floatval($_POST['pidfilter'][4])." and trim(replace(wert3,' ','')-1) > ".floatval($_POST['pidfilter'][4])." ) or ( normserie = 'ep370' and trim(replace(wert11,' ','')) < ".floatval($_POST['pidfilter'][4])." and trim(replace(wert2,' ','')) > ".floatval($_POST['pidfilter'][4])." ) or ( normserie = 'ep380' and trim(replace(wert2,' ',''))+1 < ".floatval($_POST['pidfilter'][4])." and trim(replace(wert3,' ','')-1) > ".floatval($_POST['pidfilter'][4])." ) or ( normserie = 'ep385' and trim(replace(wert2,' ',''))+1 < ".floatval($_POST['pidfilter'][4])." and trim(replace(wert3,' ','')-1) > ".floatval($_POST['pidfilter'][4])." ) ) order by normserie, sortierfolge asc "); $ProdukteArray = $qPID->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); $anzahlprodukte=count($ProdukteArray); } ?>

CAPTOP® EP 213

Zatyczki z uchwytem

Ochrona dla wszystkich rozmiarów nominalnych SAE na ...

Więcej szczegółów ...


CAPTOP® EP 230

Zatyczki rur

Idealne do zaślepiania rur o różnych szerokościach ...

Więcej szczegółów ...


CAPTOP® EP 270

Zatyczki ochronne

Doskonale nadają się do zabezpieczania gwintów ...

Więcej szczegółów ...


CAPTOP® EP 270 TK

Zatyczki stożkowe

Do wewnętrznego stosowania. Dokładne dopasowanie nawet ...

Więcej szczegółów ...


CAPTOP® EP 275

Zatyczki silikonowe

Wykonane z Pro-Sicon. Żaroodporne do ca 250°C. Do ...

Więcej szczegółów ...


CAPTOP® EP 280

Zatyczki stożkowe

Uniwersalne rozwiązanie łączy funkcje korka i zaślepki ...

Więcej szczegółów ...


CAPTOP® EP 283

Zatyczki z uchwytem

Mogą być stosowane jako zatyczki wewnętrzne lub nasadki ...

Więcej szczegółów ...


CAPTOP® EP 285

Zatyczki ochronne

Uniwersalne rozwiązanie łączy funkcje korka i zaślepki ...

Więcej szczegółów ...


CAPTOP® EP 285GL

Zatyczki z uchwytem

Mogą być stosowane jako zatyczki wewnętrzne lub nasadki ...

Więcej szczegółów ...


CAPTOP® EP 320

Zatyczki ochronne

Wykonanie z główką grzybkową do otworów i gwintów ...

Więcej szczegółów ...


CAPTOP® EP 330

Zatyczki z uchwytem

Poręczny uchwyt zapewnia szybki i łatwy montaż oraz ...

Więcej szczegółów ...


CAPTOP® EP 340

Zatyczki ochronne

Wykonanie z płaską główką do otworów i gwintów ...

Więcej szczegółów ...


CAPTOP® EP 350

Zatyczki z uchwytem

Elastyczne żeberka umożliwiają dokładne dopasowanie ...

Więcej szczegółów ...


CAPTOP® EP 360

Zatyczki z uchwytem

Duży uchwyt umożliwia szybki montaż. Do otworów i ...

Więcej szczegółów ...


CAPTOP® EP 370

Zatyczki z uchwytem

Gumopodobny materiał TPE i gładka powierzchnia korka ...

Więcej szczegółów ...


CAPTOP® EP 380

Zatyczki z uchwytem

NOWY! Z bocznym uchwytem i lamelką. Pasujące na śrubę ...

Więcej szczegółów ...


CAPTOP® EP 385

Zatyczki z uchwytem

Precyzyjnie dopasowana, szczelna dzięki 2 elastycznym ...

Więcej szczegółów ...


CAPTOP® EP 400

Zatyczki uszczelniające

Główka z pionowymi bruzdami. Rowek umożliwia dokręcenie ...

Więcej szczegółów ...


CAPTOP® EP 4000

Zatyczki uszczelniające

Odporność na temperatury do +180°C. Gniazdo krzyżowe ...

Więcej szczegółów ...


CAPTOP® EP 434

Zatyczki uszczelniające

Zamykają skutecznie otwory gwintowane i mają ...

Więcej szczegółów ...


CAPTOP® EP 435

Zatyczki uszczelniające

Wytrzymałe, uszczelniające i odporne na temperaturę do ...

Więcej szczegółów ...


CAPTOP® EP 436

Zatyczki uszczelniające

Pierścień uszczelniający zamyka szczelnie. Wytrzymują ...

Więcej szczegółów ...


CAPTOP® EP 437

Zatyczki z uszczelką

Doskonały efekt uszczelnienia EP 435 z zamontowaną wargą ...

Więcej szczegółów ...


CAPTOP® EP 438

Zatyczki z uszczelką

Śruby z główką żłobioną, pierścieniem ...

Więcej szczegółów ...


CAPTOP® EP 439

Zatyczki z uszczelką

Techniczną bazą nowej serii normowanej EP 439 są nasze ...

Więcej szczegółów ...


CAPTOP® EP 440

Zatyczki z uszczelką

Śruby z główką żłobioną, pierścieniem ...

Więcej szczegółów ...


CAPTOP® EP 445

Zatyczki uszczelniające

Śruba jest wyposażona w główkę w formie korony ...

Więcej szczegółów ...


CAPTOP® EP 620

Zatyczki okrągłę

Żeberka zapewniają prosty montaż i dokładne dopasowanie ...

Więcej szczegółów ...


Te standardy Protec mogą Cię również zainteresować

CAPTOP® EP 185

Pokrywy rur

CAPTOP® EP 505

Nasadki nakręcane z uszczelką

CAPTOP® EP 210

Nasadki z uchwytem

CAPTOP® EP 306

Osłony kołnierzy

Gwarancja najwyższej jakości i certyfikaty

Międzynarodowe certyfikaty takie jak UL, CSA, BSA, DIN EN ISO 9001:2015, VDE i VDA 6.1 dowodzą, że wysoka jakość oferowanych produktów zabezpieczających jest dla nas niezwykle istotna.

Dowiedz się jako pierwszy - dołącz do naszego newslettera!

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i nadchodzącymi wydarzeniami PROTEC. Dowiedz się jako pierwszy, kiedy nowe produkty pojawią się na rynku. Otrzymuj oferty specjalne i dodatkowe informacje na swoją skrzynkę mailową! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.

Zapisz się do naszego darmowego newslettera

Identyfikacja firmy | Formularz kontaktowy | Polityka prywatności | Praca | Certyfikaty

copyright (c) 2024 PROTEC PLASTICS THE CAP COMPANY LTD