Hotline: +49 (0)40 - 713 77 40

ProteC QuiCk-fit® EPN 660

Przepusty żaroodporne (EPDM)


QuiCk-fit® EPN 660

Przepusty żaroodporne (EPDM)


Przepusty EPDM służą do prowadzenia kabli w szafach sterowniczych, obudowach i skrzynkach bezpiecznikowych. Dzięki nim kable można łatwo poprowadzić przez wyjścia i otwory prowadzić.

Są łatwe w obróbce i zapewniają ochronę przed ostrymi ścianami obudowy.

Ponadto, w przypadku stosowania przelotek kablowych, a Zapewnione odciążenie kabla.

Temperatury: od -40°C do +135°C, odporne na ciepło
Materiał: EPDM, odporny na wysokie temperatury

PROTEC QUICK-FIT EPN 660
d2 h1 d1 D H Nr referencyjny Zakładka
5.00 1.00 2.00 8.00 4.00 EPN 660 / 5 × 1 × 2
5.00 1.50 2.00 8.00 4.50 EPN 660 / 5 × 1.5 × 2
5.00 2.00 2.00 8.00 5.00 EPN 660 / 5 × 2 × 2
5.00 1.00 3.00 8.00 4.00 EPN 660 / 5 × 1 × 3
5.00 1.50 3.00 8.00 4.50 EPN 660 / 5 × 1.5 × 3
5.00 2.00 3.00 8.00 5.00 EPN 660 / 5 × 2 × 3
7.00 1.50 3.00 10.00 6.00 EPN 660 / 7 × 1.5 × 3
7.00 1.50 4.80 11.10 6.40 EPN 660 / 7 × 1.5 × 4.8
8.00 1.00 4.00 11.00 8.00 EPN 660 / 8 × 1 × 4
8.00 2.00 4.00 11.00 6.00 EPN 660 / 8 × 2 × 4
8.00 3.00 4.00 11.00 7.00 EPN 660 / 8 × 3 × 4
8.00 1.00 6.00 11.00 5.00 EPN 660 / 8 × 1 × 6
8.00 2.00 6.00 11.00 6.00 EPN 660 / 8 × 2 × 6
9.00 1.00 6.00 12.00 5.00 EPN 660 / 9 × 1 × 6
9.00 1.50 6.00 12.00 5.50 EPN 660 / 9 × 1.5 × 6
9.00 2.00 6.00 12.00 6.00 EPN 660 / 9 × 2 × 6
9.00 3.00 6.00 12.00 7.00 EPN 660 / 9 × 3 × 6
9.00 4.00 6.00 12.00 8.00 EPN 660 / 9 × 4 × 6
10.00 1.00 6.00 14.00 6.00 EPN 660 / 10 × 1 × 6
10.00 1.50 6.00 14.00 6.50 EPN 660 / 10 × 1.5 × 6
10.00 2.00 6.00 14.00 7.00 EPN 660 / 10 × 2 × 6
10.00 3.00 6.00 14.00 8.00 EPN 660 / 10 × 3 × 6
10.00 1.00 8.00 14.00 6.00 EPN 660 / 10 × 1 × 8
10.00 1.50 8.00 14.00 6.50 EPN 660 / 10 × 1.5 × 8
10.00 2.00 8.00 14.00 7.00 EPN 660 / 10 × 2 × 8
10.00 3.00 8.00 14.00 8.00 EPN 660 / 10 × 3 × 8
11.00 1.00 8.00 16.00 6.00 EPN 660 / 11 × 1 × 8
11.00 2.00 8.00 16.00 7.00 EPN 660 / 11 × 2 × 8
11.00 3.00 8.00 16.00 8.00 EPN 660 / 11 × 3 × 8
11.00 4.00 8.00 16.00 9.00 EPN 660 / 11 × 4 × 8
12.00 1.00 8.00 16.00 6.00 EPN 660 / 12 × 1 × 8
12.00 2.00 8.00 16.00 7.00 EPN 660 / 12 × 2 × 8
12.00 3.00 8.00 16.00 8.00 EPN 660 / 12 × 3 × 8
12.00 4.00 8.00 16.00 9.00 EPN 660 / 12 × 4 × 8
12.00 1.00 10.00 16.00 6.00 EPN 660 / 12 × 1 × 10
12.00 1.50 10.00 16.00 6.50 EPN 660 / 12 × 1.5 × 10
12.00 2.00 10.00 16.00 7.00 EPN 660 / 12 × 2 × 10
12.00 3.00 10.00 16.00 8.00 EPN 660 / 12 × 3 × 10
14.00 1.00 11.00 18.00 6.00 EPN 660 / 14 × 1 × 11
14.00 2.00 11.00 18.00 7.00 EPN 660 / 14 × 2 × 11
14.00 3.00 11.00 18.00 8.00 EPN 660 / 14 × 3 × 11
15.00 1.00 11.00 20.00 6.00 EPN 660 / 15 × 1 × 11
15.00 2.00 11.00 20.00 7.00 EPS 660 / 15 × 2 × 11
15.00 3.00 11.00 20.00 8.00 EPN 660 / 15 × 3 × 11
15.00 4.00 11.00 20.00 9.00 EPN 660 / 15 × 4 × 11
18.00 1.00 12.00 22.00 6.00 EPN 660 / 18 × 1 × 12
18.00 2.00 12.00 22.00 7.00 EPN 660 / 18 × 2 × 12
18.00 3.00 12.00 22.00 8.00 EPN 660 / 18 × 3 × 12
18.00 4.00 12.00 22.00 9.00 EPN 660 / 18 × 4 × 12
22.00 1.00 16.00 27.00 7.00 EPN 660 / 22 × 1 × 16
22.00 1.50 16.00 27.00 7.50 EPN 660 / 22 × 1.5 × 16
22.00 2.00 16.00 27.00 8.00 EPN 660 / 22 × 2 × 16
22.00 3.00 16.00 27.00 9.00 EPN 660 / 22 × 3 × 16
22.00 4.00 16.00 27.00 10.00 EPN 660 / 22 × 4 × 16
27.00 1.00 21.00 34.00 9.00 EPN 660 / 27 × 1 × 21
27.00 2.00 21.00 34.00 10.00 EPN 660 / 27 × 2 × 21
27.00 3.00 21.00 34.00 11.00 EPN 660 / 27 × 3 × 21
27.00 4.00 21.00 34.00 12.00 EPN 660 / 27 × 4 × 21
40.00 1.00 31.00 48.00 12.00 EPN 660 / 40 × 1 × 31
40.00 2.00 31.00 48.00 13.00 EPN 660 / 40 × 2 × 31
40.00 3.00 31.00 48.00 14.00 EPN 660 / 40 × 3 × 31
40.00 4.00 31.00 48.00 15.00 EPN 660 / 40 × 4 × 31
52.00 1.00 41.00 60.00 13.00 EPN 660 / 52 × 1 × 41
52.00 2.00 41.00 60.00 14.00 EPN 660 / 52 × 2 × 41
52.00 3.00 41.00 60.00 15.00 EPN 660 / 52 × 3 × 41
52.00 4.00 41.00 60.00 16.00 EPN 660 / 52 × 4 × 41
d2 h1 d1 D H Nr referencyjny
5.00 1.00 2.00 8.00 4.00 EPN 660 / 5 × 1 × 2
5.00 1.50 2.00 8.00 4.50 EPN 660 / 5 × 1.5 × 2
5.00 2.00 2.00 8.00 5.00 EPN 660 / 5 × 2 × 2
5.00 1.00 3.00 8.00 4.00 EPN 660 / 5 × 1 × 3
5.00 1.50 3.00 8.00 4.50 EPN 660 / 5 × 1.5 × 3
5.00 2.00 3.00 8.00 5.00 EPN 660 / 5 × 2 × 3
7.00 1.50 3.00 10.00 6.00 EPN 660 / 7 × 1.5 × 3
7.00 1.50 4.80 11.10 6.40 EPN 660 / 7 × 1.5 × 4.8
8.00 1.00 4.00 11.00 8.00 EPN 660 / 8 × 1 × 4
8.00 2.00 4.00 11.00 6.00 EPN 660 / 8 × 2 × 4
8.00 3.00 4.00 11.00 7.00 EPN 660 / 8 × 3 × 4
8.00 1.00 6.00 11.00 5.00 EPN 660 / 8 × 1 × 6
8.00 2.00 6.00 11.00 6.00 EPN 660 / 8 × 2 × 6
9.00 1.00 6.00 12.00 5.00 EPN 660 / 9 × 1 × 6
9.00 1.50 6.00 12.00 5.50 EPN 660 / 9 × 1.5 × 6
9.00 2.00 6.00 12.00 6.00 EPN 660 / 9 × 2 × 6
9.00 3.00 6.00 12.00 7.00 EPN 660 / 9 × 3 × 6
9.00 4.00 6.00 12.00 8.00 EPN 660 / 9 × 4 × 6
10.00 1.00 6.00 14.00 6.00 EPN 660 / 10 × 1 × 6
10.00 1.50 6.00 14.00 6.50 EPN 660 / 10 × 1.5 × 6
10.00 2.00 6.00 14.00 7.00 EPN 660 / 10 × 2 × 6
10.00 3.00 6.00 14.00 8.00 EPN 660 / 10 × 3 × 6
10.00 1.00 8.00 14.00 6.00 EPN 660 / 10 × 1 × 8
10.00 1.50 8.00 14.00 6.50 EPN 660 / 10 × 1.5 × 8
10.00 2.00 8.00 14.00 7.00 EPN 660 / 10 × 2 × 8
10.00 3.00 8.00 14.00 8.00 EPN 660 / 10 × 3 × 8
11.00 1.00 8.00 16.00 6.00 EPN 660 / 11 × 1 × 8
11.00 2.00 8.00 16.00 7.00 EPN 660 / 11 × 2 × 8
11.00 3.00 8.00 16.00 8.00 EPN 660 / 11 × 3 × 8
11.00 4.00 8.00 16.00 9.00 EPN 660 / 11 × 4 × 8
12.00 1.00 8.00 16.00 6.00 EPN 660 / 12 × 1 × 8
12.00 2.00 8.00 16.00 7.00 EPN 660 / 12 × 2 × 8
12.00 3.00 8.00 16.00 8.00 EPN 660 / 12 × 3 × 8
12.00 4.00 8.00 16.00 9.00 EPN 660 / 12 × 4 × 8
12.00 1.00 10.00 16.00 6.00 EPN 660 / 12 × 1 × 10
12.00 1.50 10.00 16.00 6.50 EPN 660 / 12 × 1.5 × 10
12.00 2.00 10.00 16.00 7.00 EPN 660 / 12 × 2 × 10
12.00 3.00 10.00 16.00 8.00 EPN 660 / 12 × 3 × 10
14.00 1.00 11.00 18.00 6.00 EPN 660 / 14 × 1 × 11
14.00 2.00 11.00 18.00 7.00 EPN 660 / 14 × 2 × 11
14.00 3.00 11.00 18.00 8.00 EPN 660 / 14 × 3 × 11
15.00 1.00 11.00 20.00 6.00 EPN 660 / 15 × 1 × 11
15.00 2.00 11.00 20.00 7.00 EPS 660 / 15 × 2 × 11
15.00 3.00 11.00 20.00 8.00 EPN 660 / 15 × 3 × 11
15.00 4.00 11.00 20.00 9.00 EPN 660 / 15 × 4 × 11
18.00 1.00 12.00 22.00 6.00 EPN 660 / 18 × 1 × 12
18.00 2.00 12.00 22.00 7.00 EPN 660 / 18 × 2 × 12
18.00 3.00 12.00 22.00 8.00 EPN 660 / 18 × 3 × 12
18.00 4.00 12.00 22.00 9.00 EPN 660 / 18 × 4 × 12
22.00 1.00 16.00 27.00 7.00 EPN 660 / 22 × 1 × 16
22.00 1.50 16.00 27.00 7.50 EPN 660 / 22 × 1.5 × 16
22.00 2.00 16.00 27.00 8.00 EPN 660 / 22 × 2 × 16
22.00 3.00 16.00 27.00 9.00 EPN 660 / 22 × 3 × 16
22.00 4.00 16.00 27.00 10.00 EPN 660 / 22 × 4 × 16
27.00 1.00 21.00 34.00 9.00 EPN 660 / 27 × 1 × 21
27.00 2.00 21.00 34.00 10.00 EPN 660 / 27 × 2 × 21
27.00 3.00 21.00 34.00 11.00 EPN 660 / 27 × 3 × 21
27.00 4.00 21.00 34.00 12.00 EPN 660 / 27 × 4 × 21
40.00 1.00 31.00 48.00 12.00 EPN 660 / 40 × 1 × 31
40.00 2.00 31.00 48.00 13.00 EPN 660 / 40 × 2 × 31
40.00 3.00 31.00 48.00 14.00 EPN 660 / 40 × 3 × 31
40.00 4.00 31.00 48.00 15.00 EPN 660 / 40 × 4 × 31
52.00 1.00 41.00 60.00 13.00 EPN 660 / 52 × 1 × 41
52.00 2.00 41.00 60.00 14.00 EPN 660 / 52 × 2 × 41
52.00 3.00 41.00 60.00 15.00 EPN 660 / 52 × 3 × 41
52.00 4.00 41.00 60.00 16.00 EPN 660 / 52 × 4 × 41
d2
5.00

h1
1.00

d1
2.00

Średnica D
8.00

H
4.00

Nr referencyjny EPN 660 / 5 × 1 × 2

d2
5.00

h1
1.50

d1
2.00

Średnica D
8.00

H
4.50

Nr referencyjny EPN 660 / 5 × 1.5 × 2

d2
5.00

h1
2.00

d1
2.00

Średnica D
8.00

H
5.00

Nr referencyjny EPN 660 / 5 × 2 × 2

d2
5.00

h1
1.00

d1
3.00

Średnica D
8.00

H
4.00

Nr referencyjny EPN 660 / 5 × 1 × 3

d2
5.00

h1
1.50

d1
3.00

Średnica D
8.00

H
4.50

Nr referencyjny EPN 660 / 5 × 1.5 × 3

d2
5.00

h1
2.00

d1
3.00

Średnica D
8.00

H
5.00

Nr referencyjny EPN 660 / 5 × 2 × 3

d2
7.00

h1
1.50

d1
3.00

Średnica D
10.00

H
6.00

Nr referencyjny EPN 660 / 7 × 1.5 × 3

d2
7.00

h1
1.50

d1
4.80

Średnica D
11.10

H
6.40

Nr referencyjny EPN 660 / 7 × 1.5 × 4.8

d2
8.00

h1
1.00

d1
4.00

Średnica D
11.00

H
8.00

Nr referencyjny EPN 660 / 8 × 1 × 4

d2
8.00

h1
2.00

d1
4.00

Średnica D
11.00

H
6.00

Nr referencyjny EPN 660 / 8 × 2 × 4

d2
8.00

h1
3.00

d1
4.00

Średnica D
11.00

H
7.00

Nr referencyjny EPN 660 / 8 × 3 × 4

d2
8.00

h1
1.00

d1
6.00

Średnica D
11.00

H
5.00

Nr referencyjny EPN 660 / 8 × 1 × 6

d2
8.00

h1
2.00

d1
6.00

Średnica D
11.00

H
6.00

Nr referencyjny EPN 660 / 8 × 2 × 6

d2
9.00

h1
1.00

d1
6.00

Średnica D
12.00

H
5.00

Nr referencyjny EPN 660 / 9 × 1 × 6

d2
9.00

h1
1.50

d1
6.00

Średnica D
12.00

H
5.50

Nr referencyjny EPN 660 / 9 × 1.5 × 6

d2
9.00

h1
2.00

d1
6.00

Średnica D
12.00

H
6.00

Nr referencyjny EPN 660 / 9 × 2 × 6

d2
9.00

h1
3.00

d1
6.00

Średnica D
12.00

H
7.00

Nr referencyjny EPN 660 / 9 × 3 × 6

d2
9.00

h1
4.00

d1
6.00

Średnica D
12.00

H
8.00

Nr referencyjny EPN 660 / 9 × 4 × 6

d2
10.00

h1
1.00

d1
6.00

Średnica D
14.00

H
6.00

Nr referencyjny EPN 660 / 10 × 1 × 6

d2
10.00

h1
1.50

d1
6.00

Średnica D
14.00

H
6.50

Nr referencyjny EPN 660 / 10 × 1.5 × 6

d2
10.00

h1
2.00

d1
6.00

Średnica D
14.00

H
7.00

Nr referencyjny EPN 660 / 10 × 2 × 6

d2
10.00

h1
3.00

d1
6.00

Średnica D
14.00

H
8.00

Nr referencyjny EPN 660 / 10 × 3 × 6

d2
10.00

h1
1.00

d1
8.00

Średnica D
14.00

H
6.00

Nr referencyjny EPN 660 / 10 × 1 × 8

d2
10.00

h1
1.50

d1
8.00

Średnica D
14.00

H
6.50

Nr referencyjny EPN 660 / 10 × 1.5 × 8

d2
10.00

h1
2.00

d1
8.00

Średnica D
14.00

H
7.00

Nr referencyjny EPN 660 / 10 × 2 × 8

d2
10.00

h1
3.00

d1
8.00

Średnica D
14.00

H
8.00

Nr referencyjny EPN 660 / 10 × 3 × 8

d2
11.00

h1
1.00

d1
8.00

Średnica D
16.00

H
6.00

Nr referencyjny EPN 660 / 11 × 1 × 8

d2
11.00

h1
2.00

d1
8.00

Średnica D
16.00

H
7.00

Nr referencyjny EPN 660 / 11 × 2 × 8

d2
11.00

h1
3.00

d1
8.00

Średnica D
16.00

H
8.00

Nr referencyjny EPN 660 / 11 × 3 × 8

d2
11.00

h1
4.00

d1
8.00

Średnica D
16.00

H
9.00

Nr referencyjny EPN 660 / 11 × 4 × 8

d2
12.00

h1
1.00

d1
8.00

Średnica D
16.00

H
6.00

Nr referencyjny EPN 660 / 12 × 1 × 8

d2
12.00

h1
2.00

d1
8.00

Średnica D
16.00

H
7.00

Nr referencyjny EPN 660 / 12 × 2 × 8

d2
12.00

h1
3.00

d1
8.00

Średnica D
16.00

H
8.00

Nr referencyjny EPN 660 / 12 × 3 × 8

d2
12.00

h1
4.00

d1
8.00

Średnica D
16.00

H
9.00

Nr referencyjny EPN 660 / 12 × 4 × 8

d2
12.00

h1
1.00

d1
10.00

Średnica D
16.00

H
6.00

Nr referencyjny EPN 660 / 12 × 1 × 10

d2
12.00

h1
1.50

d1
10.00

Średnica D
16.00

H
6.50

Nr referencyjny EPN 660 / 12 × 1.5 × 10

d2
12.00

h1
2.00

d1
10.00

Średnica D
16.00

H
7.00

Nr referencyjny EPN 660 / 12 × 2 × 10

d2
12.00

h1
3.00

d1
10.00

Średnica D
16.00

H
8.00

Nr referencyjny EPN 660 / 12 × 3 × 10

d2
14.00

h1
1.00

d1
11.00

Średnica D
18.00

H
6.00

Nr referencyjny EPN 660 / 14 × 1 × 11

d2
14.00

h1
2.00

d1
11.00

Średnica D
18.00

H
7.00

Nr referencyjny EPN 660 / 14 × 2 × 11

d2
14.00

h1
3.00

d1
11.00

Średnica D
18.00

H
8.00

Nr referencyjny EPN 660 / 14 × 3 × 11

d2
15.00

h1
1.00

d1
11.00

Średnica D
20.00

H
6.00

Nr referencyjny EPN 660 / 15 × 1 × 11

d2
15.00

h1
2.00

d1
11.00

Średnica D
20.00

H
7.00

Nr referencyjny EPS 660 / 15 × 2 × 11

d2
15.00

h1
3.00

d1
11.00

Średnica D
20.00

H
8.00

Nr referencyjny EPN 660 / 15 × 3 × 11

d2
15.00

h1
4.00

d1
11.00

Średnica D
20.00

H
9.00

Nr referencyjny EPN 660 / 15 × 4 × 11

d2
18.00

h1
1.00

d1
12.00

Średnica D
22.00

H
6.00

Nr referencyjny EPN 660 / 18 × 1 × 12

d2
18.00

h1
2.00

d1
12.00

Średnica D
22.00

H
7.00

Nr referencyjny EPN 660 / 18 × 2 × 12

d2
18.00

h1
3.00

d1
12.00

Średnica D
22.00

H
8.00

Nr referencyjny EPN 660 / 18 × 3 × 12

d2
18.00

h1
4.00

d1
12.00

Średnica D
22.00

H
9.00

Nr referencyjny EPN 660 / 18 × 4 × 12

d2
22.00

h1
1.00

d1
16.00

Średnica D
27.00

H
7.00

Nr referencyjny EPN 660 / 22 × 1 × 16

d2
22.00

h1
1.50

d1
16.00

Średnica D
27.00

H
7.50

Nr referencyjny EPN 660 / 22 × 1.5 × 16

d2
22.00

h1
2.00

d1
16.00

Średnica D
27.00

H
8.00

Nr referencyjny EPN 660 / 22 × 2 × 16

d2
22.00

h1
3.00

d1
16.00

Średnica D
27.00

H
9.00

Nr referencyjny EPN 660 / 22 × 3 × 16

d2
22.00

h1
4.00

d1
16.00

Średnica D
27.00

H
10.00

Nr referencyjny EPN 660 / 22 × 4 × 16

d2
27.00

h1
1.00

d1
21.00

Średnica D
34.00

H
9.00

Nr referencyjny EPN 660 / 27 × 1 × 21

d2
27.00

h1
2.00

d1
21.00

Średnica D
34.00

H
10.00

Nr referencyjny EPN 660 / 27 × 2 × 21

d2
27.00

h1
3.00

d1
21.00

Średnica D
34.00

H
11.00

Nr referencyjny EPN 660 / 27 × 3 × 21

d2
27.00

h1
4.00

d1
21.00

Średnica D
34.00

H
12.00

Nr referencyjny EPN 660 / 27 × 4 × 21

d2
40.00

h1
1.00

d1
31.00

Średnica D
48.00

H
12.00

Nr referencyjny EPN 660 / 40 × 1 × 31

d2
40.00

h1
2.00

d1
31.00

Średnica D
48.00

H
13.00

Nr referencyjny EPN 660 / 40 × 2 × 31

d2
40.00

h1
3.00

d1
31.00

Średnica D
48.00

H
14.00

Nr referencyjny EPN 660 / 40 × 3 × 31

d2
40.00

h1
4.00

d1
31.00

Średnica D
48.00

H
15.00

Nr referencyjny EPN 660 / 40 × 4 × 31

d2
52.00

h1
1.00

d1
41.00

Średnica D
60.00

H
13.00

Nr referencyjny EPN 660 / 52 × 1 × 41

d2
52.00

h1
2.00

d1
41.00

Średnica D
60.00

H
14.00

Nr referencyjny EPN 660 / 52 × 2 × 41

d2
52.00

h1
3.00

d1
41.00

Średnica D
60.00

H
15.00

Nr referencyjny EPN 660 / 52 × 3 × 41

d2
52.00

h1
4.00

d1
41.00

Średnica D
60.00

H
16.00

Nr referencyjny EPN 660 / 52 × 4 × 41

Produkty Protec i ich specyfikacje mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.

QUICK-FIT® EPN 660 Spersonalizowana produkcja:
Na życzenie klienta możemy zaoferować spersonalizowane rozwiązania i przygotować dodatkowe wymiary lub inne kolory naszych standardowych serii produktów.

Dostawa:
Zamówienia, które otrzymamy przed południem, mogą zostać wysłane tego samego dnia, korzystając ze standardowej lub, w razie potrzeby, szybszej usługi.

Zapytaj o darmowe wzory i dodatkowe informacji w naszym formularzu kontaktowym. Niezwłocznie zajmiemy się Twoim zapytaniem i skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to możliwe.
Kliknij tutaj.


Więcej informacji o tym, jak chronimy Twoje dane znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Te serie Protec mogą Cię również zainteresować

CAPTOP® EP 185

Pokrywy rur

CAPTOP® EP 300

Osłony kołnierzy

CAPTOP® EP 210

Nasadki z uchwytem

DURA-SAFE® SES 3000

Osłony kołnierzy

Gwarancja najwyższej jakości i certyfikaty

Międzynarodowe certyfikaty takie jak UL, CSA, BSA, DIN EN ISO 9001:2015, VDE i VDA 6.1 dowodzą, że wysoka jakość oferowanych produktów zabezpieczających jest dla nas niezwykle istotna.

Dowiedz się jako pierwszy - dołącz do naszego newslettera!

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i nadchodzącymi wydarzeniami PROTEC. Dowiedz się jako pierwszy, kiedy nowe produkty pojawią się na rynku. Otrzymuj oferty specjalne i dodatkowe informacje na swoją skrzynkę mailową! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.

Zapisz się do naszego darmowego newslettera

Identyfikacja firmy | Formularz kontaktowy | Polityka prywatności | Praca | Certyfikaty

copyright (c) 2024 PROTEC PLASTICS THE CAP COMPANY LTD