Hotline: +49 (0)40 - 713 77 40

ProteC CaPtoP® EP 800

Nasadki sześciokątne


CaPtoP® EP 800

Nasadki sześciokątne


CAPTOP® - Najlepsza cena na rynku

Zapewnia doskonałe zabezpieczanie śrub i nakrętek przed szkodliwymi wpływami środowiska i uszkodzeniami.

Kolor: czarny
Materiał: czysty gatunkowo LLD-PE nadający się do recyklingu.

PROTEC CAPTOP EP 800
c d h1 h2 h3 SW Metryczny DIN 11
(BS 84)
DIN 240 DIN 259
DIN ISO 228
Nr referencyjny Zakładka
  5.9     8.0     6.5     7.3   3.0   6.0 M   3.5 EP 800 / M   3.5 - SW   6
  6.9   10.0     8.2     9.8   5.9   7.0 M   4 EP 800 / M   4    - SW   7
  7.9   10.9     9.3   10.5   6.3   8.0 M   5 EP 800 / M   5    - SW   8
  9.8   12.9   11.0   12.5   6.5 10.0 M   6 EP 800 / M   6    - SW 10
10.8   13.7   11.6   13.0   6.5 11.0 M   7   .1/4 EP 800 / M   7    - SW 11
12.8   16.8   14.0   15.0   7.0 13.0 M   8 M   8 x 1 EP 800 / M   8    - SW 13
16.4   20.6   17.5   19.5   9.0 17.0 M 10 M 10 x 1   .3/8 EP 800 / M 10    - SW 17
18.4   22.9   18.4   20.3 10.0 19.0 M 12 M 12 x 1.5   .7/16 EP 800 / M 12    - SW 19
21.7   26.4   22.0   23.7 12.0 22.0 M 14 M 14 x 1.5   .1/2 R   .1/4" EP 800 / M 14    - SW 22
23.7   29.4   23.0   26.0 12.0 24.0 M 16 M 16 x 1.5 EP 800 / M 16    - SW 24
26.8   34.0   29.0   30.6 17.0 27.0 M 18 M 18 x 2 M 18 x 1.5   .5/8 R   .3/8" EP 800 / M 18    - SW 27
29.2   36.0   30.0   32.6 16.7 30.0 M 20 M 20 x 2 M 20 x 1.5 EP 800 / M 20    - SW 30
31.8   39.7   33.6   36.2 19.0 32.0 M 22 M 22 x 2 M 22 x 1.5   .3/4 W 20 x 1/10" R   .1/2" EP 800 / M 22    - SW 32
35.8   43.8   35.5   39.2 20.0 36.0 M 24 M 24 x 2 M 24 x 1.5   .7/8 W 22 x 1/10" R   .5/8" EP 800 / M 24    - SW 36
40.8   50.1   44.8   47.5 23.0 41.0 M 27 M 27 x 2 M 27 x 1.5 1." W 27 x 1/10" R   .3/4" EP 800 / M 27    - SW 41
40.8   50.1   44.0   46.5 23.0 41.0 M 27 M 27 x 2 M 28 x 1.5 1." W 27 x 1/10" R   .3/4" EP 800 / M 27    - SW 41
45.8   55.9   49.0   50.0 24.0 46.0 M 30 M 30 x 2 M 30 x 1.5 1.1/8" W 30 x 1/10" R   .7/8" EP 800 / M 30    - SW 46
49.3   60.5   53.0   55.5 26.2 50.0 M 33 M 33 x 2 M 33 x 1.5 EP 800 / M 33    - SW 50
54.8   67.0   57.0   59.5 28.5 55.0 M 36 M 36 x 2 M 36 x 3 EP 800 / M 36    - SW 55
59.7   73.0   60.0   61.6 32.3 60.0 M 39 M 39 x 2 M 38 x 1.5 EP 800 / M 39    - SW 60
59.7   72.0   60.0   62.5 38.0 60.0 M 39 M 39 x 3 M 40 x 1.5 EP 800 / M 39    - SW 60
59.7   72.0   60.0   62.5 38.0 60.0 M 39 M 39 x 3 M 39 x 1.5 EP 800 / M 39    - SW 60
63.7   77.5   63.0   65.5 35.0 65.0 M 42 M 42 x 3 M 42 x 1.5 1.5/8" EP 800 / M 42    - SW 65
69.7   85.5   70.0   72.0 33.0 70.0 M 45 1.3/4" EP 800 / M 45    - SW 70
75.0   91.6   77.5   79.0 41.0 75.0 M 48 1.7/8" W 48 x .1/8" R 1.1/2" EP 800 / M 48    - SW 75
80.0   98.0   82.6   84.6 43.5 80.0 M 52 2." W 52 x .1/8" R 1.3/4" EP 800 / M 52    - SW 80
85.0 104.2   88.6   91.6 48.0 85.0 M 56 2.1/4" W 56 x .1/6" EP 800 / M 56    - SW 85
95.0 116.7 102.0 105.5 55.0 95.0 M 64 2.1/2" W 64 x .1/6" R 2.1/4" EP 800 / M 64    - SW 95
c d h1 h2 h3 SW Nr referencyjny
  5.9     8.0     6.5     7.3   3.0   6.0 EP 800 / M   3.5 - SW   6
  6.9   10.0     8.2     9.8   5.9   7.0 EP 800 / M   4    - SW   7
  7.9   10.9     9.3   10.5   6.3   8.0 EP 800 / M   5    - SW   8
  9.8   12.9   11.0   12.5   6.5 10.0 EP 800 / M   6    - SW 10
10.8   13.7   11.6   13.0   6.5 11.0 EP 800 / M   7    - SW 11
12.8   16.8   14.0   15.0   7.0 13.0 EP 800 / M   8    - SW 13
16.4   20.6   17.5   19.5   9.0 17.0 EP 800 / M 10    - SW 17
18.4   22.9   18.4   20.3 10.0 19.0 EP 800 / M 12    - SW 19
21.7   26.4   22.0   23.7 12.0 22.0 EP 800 / M 14    - SW 22
23.7   29.4   23.0   26.0 12.0 24.0 EP 800 / M 16    - SW 24
26.8   34.0   29.0   30.6 17.0 27.0 EP 800 / M 18    - SW 27
29.2   36.0   30.0   32.6 16.7 30.0 EP 800 / M 20    - SW 30
31.8   39.7   33.6   36.2 19.0 32.0 EP 800 / M 22    - SW 32
35.8   43.8   35.5   39.2 20.0 36.0 EP 800 / M 24    - SW 36
40.8   50.1   44.8   47.5 23.0 41.0 EP 800 / M 27    - SW 41
40.8   50.1   44.0   46.5 23.0 41.0 EP 800 / M 27    - SW 41
45.8   55.9   49.0   50.0 24.0 46.0 EP 800 / M 30    - SW 46
49.3   60.5   53.0   55.5 26.2 50.0 EP 800 / M 33    - SW 50
54.8   67.0   57.0   59.5 28.5 55.0 EP 800 / M 36    - SW 55
59.7   73.0   60.0   61.6 32.3 60.0 EP 800 / M 39    - SW 60
59.7   72.0   60.0   62.5 38.0 60.0 EP 800 / M 39    - SW 60
59.7   72.0   60.0   62.5 38.0 60.0 EP 800 / M 39    - SW 60
63.7   77.5   63.0   65.5 35.0 65.0 EP 800 / M 42    - SW 65
69.7   85.5   70.0   72.0 33.0 70.0 EP 800 / M 45    - SW 70
75.0   91.6   77.5   79.0 41.0 75.0 EP 800 / M 48    - SW 75
80.0   98.0   82.6   84.6 43.5 80.0 EP 800 / M 52    - SW 80
85.0 104.2   88.6   91.6 48.0 85.0 EP 800 / M 56    - SW 85
95.0 116.7 102.0 105.5 55.0 95.0 EP 800 / M 64    - SW 95
Wymiary c
5.9

Wymiary d
8.0

Wymiary h1
6.5

Wymiary h2
7.3

Wymiary h3
3.0

Wymiary SW
6.0

Metryczny
M 3.5

Nr referencyjny EP 800 / M 3.5 - SW 6

Wymiary c
6.9

Wymiary d
10.0

Wymiary h1
8.2

Wymiary h2
9.8

Wymiary h3
5.9

Wymiary SW
7.0

Metryczny
M 4

Nr referencyjny EP 800 / M 4 - SW 7

Wymiary c
7.9

Wymiary d
10.9

Wymiary h1
9.3

Wymiary h2
10.5

Wymiary h3
6.3

Wymiary SW
8.0

Metryczny
M 5

Nr referencyjny EP 800 / M 5 - SW 8

Wymiary c
9.8

Wymiary d
12.9

Wymiary h1
11.0

Wymiary h2
12.5

Wymiary h3
6.5

Wymiary SW
10.0

Metryczny
M 6

Nr referencyjny EP 800 / M 6 - SW 10

Wymiary c
10.8

Wymiary d
13.7

Wymiary h1
11.6

Wymiary h2
13.0

Wymiary h3
6.5

Wymiary SW
11.0

Metryczny
M 7

DIN 11 (BS 84)
.1/4

Nr referencyjny EP 800 / M 7 - SW 11

Wymiary c
12.8

Wymiary d
16.8

Wymiary h1
14.0

Wymiary h2
15.0

Wymiary h3
7.0

Wymiary SW
13.0

Metryczny
M 8

Metryczny
M 8 x 1

Nr referencyjny EP 800 / M 8 - SW 13

Wymiary c
16.4

Wymiary d
20.6

Wymiary h1
17.5

Wymiary h2
19.5

Wymiary h3
9.0

Wymiary SW
17.0

Metryczny
M 10

Metryczny
M 10 x 1

DIN 11 (BS 84)
.3/8

Nr referencyjny EP 800 / M 10 - SW 17

Wymiary c
18.4

Wymiary d
22.9

Wymiary h1
18.4

Wymiary h2
20.3

Wymiary h3
10.0

Wymiary SW
19.0

Metryczny
M 12

Metryczny
M 12 x 1.5

DIN 11 (BS 84)
.7/16

Nr referencyjny EP 800 / M 12 - SW 19

Wymiary c
21.7

Wymiary d
26.4

Wymiary h1
22.0

Wymiary h2
23.7

Wymiary h3
12.0

Wymiary SW
22.0

Metryczny
M 14

Metryczny
M 14 x 1.5

DIN 11 (BS 84)
.1/2

DIN 259 DIN ISO 228
R .1/4"

Nr referencyjny EP 800 / M 14 - SW 22

Wymiary c
23.7

Wymiary d
29.4

Wymiary h1
23.0

Wymiary h2
26.0

Wymiary h3
12.0

Wymiary SW
24.0

Metryczny
M 16

Metryczny
M 16 x 1.5

Nr referencyjny EP 800 / M 16 - SW 24

Wymiary c
26.8

Wymiary d
34.0

Wymiary h1
29.0

Wymiary h2
30.6

Wymiary h3
17.0

Wymiary SW
27.0

Metryczny
M 18

Metryczny
M 18 x 2

Metryczny
M 18 x 1.5

DIN 11 (BS 84)
.5/8

DIN 259 DIN ISO 228
R .3/8"

Nr referencyjny EP 800 / M 18 - SW 27

Wymiary c
29.2

Wymiary d
36.0

Wymiary h1
30.0

Wymiary h2
32.6

Wymiary h3
16.7

Wymiary SW
30.0

Metryczny
M 20

Metryczny
M 20 x 2

Metryczny
M 20 x 1.5

Nr referencyjny EP 800 / M 20 - SW 30

Wymiary c
31.8

Wymiary d
39.7

Wymiary h1
33.6

Wymiary h2
36.2

Wymiary h3
19.0

Wymiary SW
32.0

Metryczny
M 22

Metryczny
M 22 x 2

Metryczny
M 22 x 1.5

DIN 11 (BS 84)
.3/4

DIN 240
W 20 x 1/10"

DIN 259 DIN ISO 228
R .1/2"

Nr referencyjny EP 800 / M 22 - SW 32

Wymiary c
35.8

Wymiary d
43.8

Wymiary h1
35.5

Wymiary h2
39.2

Wymiary h3
20.0

Wymiary SW
36.0

Metryczny
M 24

Metryczny
M 24 x 2

Metryczny
M 24 x 1.5

DIN 11 (BS 84)
.7/8

DIN 240
W 22 x 1/10"

DIN 259 DIN ISO 228
R .5/8"

Nr referencyjny EP 800 / M 24 - SW 36

Wymiary c
40.8

Wymiary d
50.1

Wymiary h1
44.8

Wymiary h2
47.5

Wymiary h3
23.0

Wymiary SW
41.0

Metryczny
M 27

Metryczny
M 27 x 2

Metryczny
M 27 x 1.5

DIN 11 (BS 84)
1."

DIN 240
W 27 x 1/10"

DIN 259 DIN ISO 228
R .3/4"

Nr referencyjny EP 800 / M 27 - SW 41

Wymiary c
40.8

Wymiary d
50.1

Wymiary h1
44.0

Wymiary h2
46.5

Wymiary h3
23.0

Wymiary SW
41.0

Metryczny
M 27

Metryczny
M 27 x 2

Metryczny
M 28 x 1.5

DIN 11 (BS 84)
1."

DIN 240
W 27 x 1/10"

DIN 259 DIN ISO 228
R .3/4"

Nr referencyjny EP 800 / M 27 - SW 41

Wymiary c
45.8

Wymiary d
55.9

Wymiary h1
49.0

Wymiary h2
50.0

Wymiary h3
24.0

Wymiary SW
46.0

Metryczny
M 30

Metryczny
M 30 x 2

Metryczny
M 30 x 1.5

DIN 11 (BS 84)
1.1/8"

DIN 240
W 30 x 1/10"

DIN 259 DIN ISO 228
R .7/8"

Nr referencyjny EP 800 / M 30 - SW 46

Wymiary c
49.3

Wymiary d
60.5

Wymiary h1
53.0

Wymiary h2
55.5

Wymiary h3
26.2

Wymiary SW
50.0

Metryczny
M 33

Metryczny
M 33 x 2

Metryczny
M 33 x 1.5

Nr referencyjny EP 800 / M 33 - SW 50

Wymiary c
54.8

Wymiary d
67.0

Wymiary h1
57.0

Wymiary h2
59.5

Wymiary h3
28.5

Wymiary SW
55.0

Metryczny
M 36

Metryczny
M 36 x 2

Metryczny
M 36 x 3

Nr referencyjny EP 800 / M 36 - SW 55

Wymiary c
59.7

Wymiary d
73.0

Wymiary h1
60.0

Wymiary h2
61.6

Wymiary h3
32.3

Wymiary SW
60.0

Metryczny
M 39

Metryczny
M 39 x 2

Metryczny
M 38 x 1.5

Nr referencyjny EP 800 / M 39 - SW 60

Wymiary c
59.7

Wymiary d
72.0

Wymiary h1
60.0

Wymiary h2
62.5

Wymiary h3
38.0

Wymiary SW
60.0

Metryczny
M 39

Metryczny
M 39 x 3

Metryczny
M 40 x 1.5

Nr referencyjny EP 800 / M 39 - SW 60

Wymiary c
59.7

Wymiary d
72.0

Wymiary h1
60.0

Wymiary h2
62.5

Wymiary h3
38.0

Wymiary SW
60.0

Metryczny
M 39

Metryczny
M 39 x 3

Metryczny
M 39 x 1.5

Nr referencyjny EP 800 / M 39 - SW 60

Wymiary c
63.7

Wymiary d
77.5

Wymiary h1
63.0

Wymiary h2
65.5

Wymiary h3
35.0

Wymiary SW
65.0

Metryczny
M 42

Metryczny
M 42 x 3

Metryczny
M 42 x 1.5

DIN 11 (BS 84)
1.5/8"

Nr referencyjny EP 800 / M 42 - SW 65

Wymiary c
69.7

Wymiary d
85.5

Wymiary h1
70.0

Wymiary h2
72.0

Wymiary h3
33.0

Wymiary SW
70.0

Metryczny
M 45

DIN 11 (BS 84)
1.3/4"

Nr referencyjny EP 800 / M 45 - SW 70

Wymiary c
75.0

Wymiary d
91.6

Wymiary h1
77.5

Wymiary h2
79.0

Wymiary h3
41.0

Wymiary SW
75.0

Metryczny
M 48

DIN 11 (BS 84)
1.7/8"

DIN 240
W 48 x .1/8"

DIN 259 DIN ISO 228
R 1.1/2"

Nr referencyjny EP 800 / M 48 - SW 75

Wymiary c
80.0

Wymiary d
98.0

Wymiary h1
82.6

Wymiary h2
84.6

Wymiary h3
43.5

Wymiary SW
80.0

Metryczny
M 52

DIN 11 (BS 84)
2."

DIN 240
W 52 x .1/8"

DIN 259 DIN ISO 228
R 1.3/4"

Nr referencyjny EP 800 / M 52 - SW 80

Wymiary c
85.0

Wymiary d
104.2

Wymiary h1
88.6

Wymiary h2
91.6

Wymiary h3
48.0

Wymiary SW
85.0

Metryczny
M 56

DIN 11 (BS 84)
2.1/4"

DIN 240
W 56 x .1/6"

Nr referencyjny EP 800 / M 56 - SW 85

Wymiary c
95.0

Wymiary d
116.7

Wymiary h1
102.0

Wymiary h2
105.5

Wymiary h3
55.0

Wymiary SW
95.0

Metryczny
M 64

DIN 11 (BS 84)
2.1/2"

DIN 240
W 64 x .1/6"

DIN 259 DIN ISO 228
R 2.1/4"

Nr referencyjny EP 800 / M 64 - SW 95

Produkty Protec i ich specyfikacje mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.

CAPTOP® EP 800 Spersonalizowana produkcja:
Na życzenie klienta możemy zaoferować spersonalizowane rozwiązania i przygotować dodatkowe wymiary lub inne kolory naszych standardowych serii produktów.

Dostawa:
Zamówienia, które otrzymamy przed południem, mogą zostać wysłane tego samego dnia, korzystając ze standardowej lub, w razie potrzeby, szybszej usługi.

Zapytaj o darmowe wzory i dodatkowe informacji w naszym formularzu kontaktowym. Niezwłocznie zajmiemy się Twoim zapytaniem i skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to możliwe.
Kliknij tutaj.


Więcej informacji o tym, jak chronimy Twoje dane znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Te serie Protec mogą Cię również zainteresować

CAPTOP® EP 185

Pokrywy rur

CAPTOP® EP 210

Nasadki z uchwytem

CAPTOP® EP 250

Osłony krawędzi rur

DURA-SAFE® SES 3000

Osłony kołnierzy

Gwarancja najwyższej jakości i certyfikaty

Międzynarodowe certyfikaty takie jak UL, CSA, BSA, DIN EN ISO 9001:2015, VDE i VDA 6.1 dowodzą, że wysoka jakość oferowanych produktów zabezpieczających jest dla nas niezwykle istotna.

Dowiedz się jako pierwszy - dołącz do naszego newslettera!

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i nadchodzącymi wydarzeniami PROTEC. Dowiedz się jako pierwszy, kiedy nowe produkty pojawią się na rynku. Otrzymuj oferty specjalne i dodatkowe informacje na swoją skrzynkę mailową! W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.

Zapisz się do naszego darmowego newslettera

Identyfikacja firmy | Formularz kontaktowy | Polityka prywatności | Praca | Certyfikaty

copyright (c) 2024 PROTEC PLASTICS THE CAP COMPANY LTD